FANDOM


SASUKE Vietnam 2 (also known as SASUKE Vietnam 2016) is the second season of SASUKE/Ninja Warrior format in Vietnam. The show started broadcast from May 19th to September 29th, 2016 on VTV3.

Nguyên Khang returned as the host for his second consecutive season. Thành Trung replaced Lại Văn Sâm as the co-host. Diệp Lâm Anh continued as the sideline reporter for her second consecutive season.

For the first time, the season had more international competitors from USA, UK, Japan, China, Taiwan, Malaysia, Singapore and Netherlands. Also, it is the first time the show took Tan Hiep Phat Company as the main sponsor of the show.

Just like on the previous season, the Stage One had no time limit, but the rule as only top 40 who completed the Stage 1 course with the fastest time will move on to Stage 2 (Top 20 on Stage 1A and Top 20 on Stage 1B) was removed.

3 peoples completed the Final Stage (David Campbell, Lê Văn Thực and Nguyễn Phước Huynh) thus earning the three of them kanzenseiha. However, since Lê Văn Thực went faster than the other two, he was considered the winner of the show.

Auditions

Auditions were held in Hanoi, Da Nang, Ho Chi Minh City and Binh Duong. The auditions have 4 challenges. The maximum score for each challenge is 10 points. The time limit for the first 3 challenge was 1 minute. The results of three auditions will be combined, and more competitors will advance to the final in Binh Duong

① Pull-up (40 times)

If a competitor cannot do at least 5 pull-ups, he will be eliminated immediately.

② Push-up (60 times)

If a competitor cannot do at least 7 push-ups, he will be eliminated immediately.

③ 60-kg tire flipping (40 times)

If a competitor cannot flip the tire at least 5 times, he will be eliminated immediately.

④ 100m running in 20.4 seconds

The competitor need to run 25m, turn back, run 25m, turn back, ... until he finishes 100m. The time limit for this challenge is 29 seconds.

Filmings

Similar to last season, the show was filmed at Becamex Tokyu Garden City.

Prizes

New prizes were added to this season, compared with SASUKE Vietnam 1:

  • Top 5 competitors had fastest time on Stage 2 could get VND 10.000.000
  • Top 3 competitors had fastest time on Stage 3 could get VND 30.000.000
  • Competitor had fastest time on Final Stage/ Mt. Midoriyama could get VND 800.000.000 and as the champion on the season.

Stage One

Stage One is a split-stage. The first two obstacles are the same, but the producer will decide which competitors run the right-handed course (Stage 1A part) or the left-handed course (Stage 1B part).

Stage 1A

Obstacles

① ^Godantobi (Nhảy Bước 4)

Log Grip (Bám Trụ)

Goren Hammer (Tránh Búa Qua Cầu)

Jumping Spider (Tường Nhện Nhảy)

Tarzan Rope (Tarzan Đu Dây)

Lumberjack Climb (Tiều Phu Về Đích)

^ Denotes New Obstacle

* Denotes Modified Obstacle

Stage 1A Results 

Number Competitor Result
1 Nguyễn Phước Huynh 00:42:32
2 Nguyễn Đức Thọ 00:46.04
3 Trương Văn Lộc 00:52.10
4 Đỗ Văn Quang 00:52.62
5 Vũ Văn Đạt 00:53.02
6 Phan Thanh Chiến 00:54.45
7 Nguyễn Thanh Phong 00:54.61
8 Trần Thanh Bảo Đệ 00:56.88
9 Trịnh Văn Thắng 00:57.78
10 Bùi Huy Tùng 00:58.02
11 Luân Từ Lạng 00:59.64
12 Trần Văn Anh 01:00.06
13 Nguyễn Văn Tùng 01:07.69
14 Nguyễn Công Ninh 01:08.13
15 Lê Văn Phong 01:09.65
16 Lê Thu Hoài 01:11.76
17 Vũ Trí Mạnh 01:12.07
18 Trần Vương Bảo 01:12.47
19 Nguyễn Việt Dũng 01:13.11
20 Võ Quế Lâm 01:13.21
21 Hà Văn Minh 01:16.20
22 Trần Hùng 01:16.26
23 Lưu Văn Tú 01:16.70
24 Quàng Văn Hoàn 01:17.52
25 Phạm Thế Hoàn 01:20.18
26 Lê Tiến Hiệp 01:20.44
27 Hồ Văn Hoài 01:20.88
28 Lại Văn Tuynh 01:21.73
29 Nguyễn Huỳnh Vũ 01:22.57
30 Nguyễn Hoàng Thạch 01:24.59
31 Đoàn Thanh Huy 01:29.49
32 Phùng Viết Linh 01:30.71
33 Đặng Nguyễn Ngọc Phú 01:32.56
34 Nguyễn Văn Khởi 01:42.83
35 Thái Văn Định 01:55.58

Stage 1B

Obstacles

① ^Godantobi (Nhảy Bước 4)

Log Grip (Bám Trụ)

Hedgehog (Cầu Nhím)

Giant Swing (Cú Nhảy Phi Thường)

Circle Slider (Trượt Vòng)

Rope Ladder (Thang Lưới)

^ Denotes New Obstacle

* Denotes Modified Obstacle

Stage 1B Results

Number Competitor Result
1 David Campbell 00:39.13
2 Lê Văn Đại 00:43.09
3 Lê Văn Thực 00:44.51
4 Nguyễn Ngọc Tú 00:44.71
5 Mike Bernardo 00:45.08
6 Nguyễn Trọng Nhân 00:45.41
7 Alvin Tan CK 00:45.68
8 Nguyễn Quang Minh 00:45.83
9 Alex Krumland 00:45.88
10 Mat Redho 00:46.01
11 Nguyễn Văn Đức 00:46.16
12 Đinh Hải Thành 00:46.84
13 Reko Rivera 00:47.15
14 Brian Wilczewski 00:48.43
15 Nguyễn Xuân Tứ 00:48.78
16 Trương Hùng Cường 00:49.36
17 Chunmin Yang 00:50.49
18 Araki Naoyuki 00:50.53
19 Nguyễn Chí Đức 00:51.34
20 Lê Văn Hưng 00:51.37
21 Derek Miyamoto 00:51.47
22 Wang Jung An 00:51.87
23 Nguyễn Nhật Trường 00:52.85
24 Brian Kretsch 00:53.16
25 Nguyễn Danh Trầm 00:53.27
26 Nguyễn Huy Hạnh 00:53.34
27 Matthew Howard Heller 00:53.72
28 Nguyễn Đình Hưng 00:53.84
29 Perry Oosterlee 00:54.02
30 Chu Văn Bản 00:55.05
31 Phạm Văn Đạt 00:56.28
32 Chang Yi-Ming 00:56.74
33 Felix Chu 00:56.83
34 Bùi Xuân Nguyên 00:57.48
35 Dương Văn Thắng 00:57.65
36 Nguyễn Hoàng Anh 00:57.76
37 Nguyễn Văn Thuỳ 00:57.78
38 Phạm Văn Đủ 01:01.65
39 Nishinura Shuta 01:02.34
40 Nghiêm Minh Thành 01:02.66
41 Murayama Seren 01:04.42
42 Lee En-Chih 01:05.17
43 Satoru Kishida 01:10.40
44 Liao Long-Zhun 01:11.11
45 Trần Đại Nghĩa 01:11.96
46 Miyamoto Hiroshi 01:14.10
47 An Xuân Đoàn 01:21.21
48 Mai Tố Linh 01:21.83
49 Vũ Tư bản 01:22.12
50 Nguyễn Văn Hiếu 01:22.44
51 Grace Jones 01:39.39
52 T-REX 03:01.32

Stage Two

Obstacles

Cross Slider (Cú Trượt Gian Nan)

Cross Bridge (Cầu Chữ X)

Half-Pipe Attack (Bật Tường Đu Dây Qua Hào Nước)

Salmon Ladder (Thang Cá Hồi)

Unstable Bridge (Cầu Treo)

Double Warped Wall (Tường Cong)

^ Denotes New Obstacle

* Denotes Modified Obstacle

Time Limit: 100 seconds

Stage 2 Results

Number Competitor Result
1 Lê Văn Đại Clear (00:41.00)
2 Đỗ Văn Quang Clear (00:44.18)
3 Nguyễn Quang Minh Clear (00:50.92)
4 Mike Bernardo Clear (00:51.22)
5 Wang Jung An Clear (00:52.13)
6 Lê Văn Thực Clear (00:53.98)
7 Nguyễn Xuân Tứ Clear (00:54.51)
8 Trần Văn Anh Clear (00:55.14)
9 David Campbell Clear (00:55.60)
10 Nguyễn Đức Thọ Clear (00:55.89)
11 Alex Krumland Clear (00:56.97)
12 Bùi Huy Tùng Clear (00:57.19)
13 Nguyễn Ngọc Tú Clear (00:57.95)
14 Nguyễn Đình Hưng Clear (00:59.31)
15 Brian Wilczewski Clear (01:00.27)
16 Vũ Văn Đạt Clear (01:00.92)
17 Nguyễn Huy Hạnh Clear (01:01.54)
18 Nguyễn Nhật Trường Clear (01:01.99)
19 Araki Naoyuki Clear (01:02.03)
20 Mat Redho Clear (01:05.54)
21 Trần Thanh Bảo Đệ Clear (01:07.00)
22 Nguyễn Phước Huynh Clear (01:08.76)
23 Lê Văn Hưng Clear (01:08.98)
24 Perry Oosterlee Clear (01:10.04)
25 Chu Văn Bản Clear (01:11.36)
26 Nguyễn Việt Dũng Clear (01:12.69)
27 Phan Thanh Chiến Clear (01:12.92)
28 Phạm Thế Hoàn Clear (01:15.11)
29 Lee En-Chih Clear (01:16.85)
30 Nguyễn Văn Khởi Clear (01:18.97)
31 Nguyễn Thanh Phong Clear (01:20.27)
32 Brian Kretsch Clear (01:21.60)
33 Dương Văn Thắng Clear (01:24.36)
34 Vũ Trí Mạnh Clear (01:24.78)
35 Miyamoto Hiroshi Clear (01:25.32)
36 Chunmin Yang Clear (01:29.71)
37 Alvin Tan CK Clear (01:32.70)
38 Mai Tố Linh Clear (01:36.98)
49 Others Failed

Stage Three

For the first time, the Stage 3 had a rule as after clear the obstacle, they can 30 seconds time limit to resting before attempted the next obstacle.

Obstacles

Pole Maze (Đường Zigzag)

Spinning Bridge (Cầu Xoay)

Rumbling Dice (Lật Xúc Xắc)

Spider Flip (Cú Nhảy Của Nhện)

Cliffhanger Kai (Đu Người Trên Vách)

Pipe Slider (Trượt Ống)

Stage 3 Results

Number Competitor (Age) Profile Result Note
0437 Nguyễn Thanh Phong (29) Pole Maze Couldn't vault the pole to the end of the maze.
1650 Phạm Thế Hoàn (20) College Student Pole Maze Disqualified for returned to the starting platform for the fourth time.
0917 Nguyễn Văn Khởi (19) High School Student Pole Maze Couldn't vault the pole to the end of the maze.
2006 Hiroshi Miyamoto Rumbling Dice Disqualified for sliding the dice on the track.
0322 Trần Thanh Bảo Đệ (25) Engineer Pole Maze Couldn't vault the pole to the end of the maze.
2018 Perry Oosterlee Spider Flip Couldn't hold on the vertical ledge of the second beam.
2036 Chunmin Yang Spider Flip Lost his grip at the horizontal ledge of the second beam.
0333 Phan Thanh Chiến (27) PE Teacher Cliffhanger Kai The grip gave out at the first ledge.
0280 Nguyễn Đức Thọ (28) Lecturer Cliffhanger Kai The grip gave out at the third ledge.
2010 Alex Krumland Cliffhanger Kai The grip gave out at the first ledge.
2011 Brian Kretsch Cliffhanger Kai The grip gave out at the first ledge.
0989 Bùi Huy Tùng (27) Policeman Cliffhanger Kai Failed the transition to the second ledge.
0748 Nguyễn Ngọc Tú (28) Taxi Driver Cliffhanger Kai The grip gave out at the second ledge.
1874 Lê Văn Đại (23) Sports Trainer Pipe Slider Couldn't make the dismount
1520 Vũ Văn Đạt (30) Business Owner Clear (4:13.36) First to clear Stage 3 in history.
Total Results 12 Clears
Number Competitor Result
1 Đỗ Văn Quang 03:02.87
3 Nguyễn Phước Huynh 04:32.83
4 Chu Văn Bản 04:55.75
5 Mat Redho 05:20.29
6 Nguyễn Việt Dũng 05:25.95
7 Araki Naoyuki 05:57.95
8 Mike Bernardo 06:08.89
9 David Campbell 06:14.53
10 Nguyễn Huy Hạnh 06:45.55
11 Lê Văn Thực 07:09.90
12 Vũ Trí Mạnh 07:34.61
26 Others Failed

Stage Four

Obstacles

Spider Climb (Leo Nhện: 12m)

Rope Climb (Leo Dây: 12m)

Time Limit: 30 seconds

Stage 4 Results

Number Competitor Result Notes
1 Lê Văn Thực Kanzenseiha (00:23.56) Due to being faster than the other two, he won the show.
2 David Campbell Kanzenseiha (00:29.27) Third American to achieve kanzenseiha on any SASUKE/Ninja Warrior international format.
3 Nguyễn Phước Huynh Kanzenseiha (00:29.36) First Vietnamese competitor to achieve kanzenseiha
9 Others Failed
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.