Sasukepedia Wiki
Advertisement

SASUKE Vietnam 2 (also known as SASUKE Vietnam 2016) is the second season of SASUKE/Ninja Warrior format in Vietnam. The show started broadcast from May 19th to September 29th, 2016 on VTV3.

Nguyên Khang returned as the host for his second consecutive season. Thành Trung replaced Lại Văn Sâm as the co-host. Diệp Lâm Anh continued as the sideline reporter for her second consecutive season.

For the first time, the season had more international competitors from USA, UK, Japan, China, Taiwan, Malaysia, Singapore and Netherlands. Also, it is the first time the show took Tan Hiep Phat Company as the main sponsor of the show.

Just like on the previous season, the Stage One had no time limit, but the rule as only top 40 who completed the Stage 1 course with the fastest time will move on to Stage 2 (Top 20 on Stage 1A and Top 20 on Stage 1B) was removed.

Three competitors completed the Final Stage (David Campbell, Lê Văn Thực and Nguyễn Phước Huynh) thus earning the three of them kanzenseiha. However, since Lê Văn Thực went faster than the other two, he was considered the winner of the show. Also, this tournament became the one with the most competitors to achieve kanzenseiha in a single tournament of any SASUKE/Ninja Warrior format, beating KUNOICHI 8, American Ninja Warrior 7, and Ninja Warrior France 4 at two, until Australian Ninja Warrior 4 most recently.

Auditions

Auditions were held in Hanoi, Da Nang, Ho Chi Minh City and Binh Duong. The auditions have 4 challenges. The maximum score for each challenge is 10 points. The time limit for the first 3 challenge was 1 minute. The results of three auditions will be combined, and more competitors will advance to the final in Binh Duong

① Pull-up (40 times)

If a competitor cannot do at least 5 pull-ups, he will be eliminated immediately.

② Push-up (60 times)

If a competitor cannot do at least 7 push-ups, he will be eliminated immediately.

③ 60-kg tire flipping (40 times)

If a competitor cannot flip the tire at least 5 times, he will be eliminated immediately.

④ 100m running in 20.4 seconds

The competitor need to run 25m, turn back, run 25m, turn back, ... until he finishes 100m. The time limit for this challenge is 29 seconds.

Filmings

Similar to last season, the show was filmed at Becamex Tokyu Garden City.

Prizes

New prizes were added to this season, compared with SASUKE Vietnam 1:

  • Top 5 competitors had fastest time on Stage 2 could get VND 10.000.000
  • Top 3 competitors had fastest time on Stage 3 could get VND 30.000.000
  • Competitor had fastest time on Final Stage/ Mt. Midoriyama could get VND 800.000.000 and as the champion on the season.

Stage One

Stage One is a split-stage. The first two obstacles are the same, but the producer will decide which competitors run the right-handed course (Stage 1A part) or the left-handed course (Stage 1B part).

Stage 1A

Obstacles

① ^Godantobi (Nhảy Bước 4)

Log Grip (Bám Trụ)

Goren Hammer (Tránh Búa Qua Cầu)

Jumping Spider (Tường Nhện Nhảy)

Tarzan Rope (Tarzan Đu Dây)

Lumberjack Climb (Tiều Phu Về Đích)

^ Denotes New Obstacle

* Denotes Modified Obstacle

Stage 1A Results

Number Competitor Result
1 Nguyễn Phước Huynh 00:42:32
2 Nguyễn Đức Thọ 00:46.04
3 Trương Văn Lộc 00:52.10
4 Đỗ Văn Quang 00:52.62
5 Vũ Văn Đạt 00:53.02
6 Phan Thanh Chiến 00:54.45
7 Nguyễn Thanh Phong 00:54.61
8 Trần Thanh Bảo Đệ 00:56.88
9 Trịnh Văn Thắng 00:57.78
10 Bùi Huy Tùng 00:58.02
11 Luân Từ Lạng 00:59.64
12 Trần Văn Anh 01:00.06
13 Nguyễn Văn Tùng 01:07.69
14 Nguyễn Công Ninh 01:08.13
15 Lê Văn Phong 01:09.65
16 Lê Thu Hoài 01:11.76
17 Vũ Trí Mạnh 01:12.07
18 Trần Vương Bảo 01:12.47
19 Nguyễn Việt Dũng 01:13.11
20 Võ Quế Lâm 01:13.21
21 Hà Văn Minh 01:16.20
22 Trần Hùng 01:16.26
23 Lưu Văn Tú 01:16.70
24 Quàng Văn Hoàn 01:17.52
25 Phạm Thế Hoàn 01:20.18
26 Lê Tiến Hiệp 01:20.44
27 Hồ Văn Hoài 01:20.88
28 Lại Văn Tuynh 01:21.73
29 Nguyễn Huỳnh Vũ 01:22.57
30 Nguyễn Hoàng Thạch 01:24.59
31 Đoàn Thanh Huy 01:29.49
32 Phùng Viết Linh 01:30.71
33 Đặng Nguyễn Ngọc Phú 01:32.56
34 Nguyễn Văn Khởi 01:42.83
35 Thái Văn Định 01:55.58

Stage 1B

Obstacles

① ^Godantobi (Nhảy Bước 4)

Log Grip (Bám Trụ)

Hedgehog (Cầu Nhím)

Giant Swing (Cú Nhảy Phi Thường)

Circle Slider (Trượt Vòng)

Rope Ladder (Thang Lưới)

^ Denotes New Obstacle

* Denotes Modified Obstacle

Stage 1B Results

Episode 7+8

Number Competitor (Age) Profile Result Note
0937A Phùng Văn Quyết (20) Freelancer Giant Swing Failed the jump to the bar.
1031 Nguyễn Doãn Thọ (26) Cascadeur Giant Swing Failed the jump to the bar.
2030 Alvin Tan CK College Student Clear (0:45.68)
2029 Dion Trigg Coach Giant Swing Couldn't hold on the bar.
1160 Đỗ Thành Công (24) Traffic Inspectorate Giant Swing Digest. Failed landing.
1030 Nguyễn Đức Phong (25) Sculptor Giant Swing Digest. Couldn't hold on the bar.
0753 Phùng Mạnh Duy (23) Gym Trainer Giant Swing Digest. Failed the jump to the bar.
0705 Nguyễn Đức Tịnh (29) Mechanic Hedgehog
1063 An Xuân Đoàn (29) Bodybuilding Trainer Clear (1:21.21)
0733 Ngô Văn Thi (29) ??? Hedgehog
1648 Nguyễn Hữu Trung (26) Construction Engineer Hedgehog Digest.
0660 Đinh Tài Mạnh (26) ??? Hedgehog Digest.
1816 Phan Đình Cuối (33) Teacher Hedgehog Digest.
2022 Lee En Chih (24) Coach Clear (1:05.17)
2036 Chunmin Yang Gym Trainer Clear (0:50.49)
2034 Chang Yi Ming Software Engineer Clear (0:56.74) Digest.
0791 Nghiêm Minh Thành (23) College Student Clear (1:02.66)
1050 Vũ Tư Bản (24) Developer Clear (1:22.12) Digest.
0739 Trần Đại Nghĩa (25) Electrical Engineer Clear (1:11.96) Digest.
0658 Nguyễn Đình Hưng (29) Gym Trainer Clear (0:53.84) Digest.
2008 Satoru Kishida (24) Filming Assistant Clear (1:10.40)
2012 Seren Murayama (24) Hotel Staff Clear (1:04.42) Digest.
1785 Nguyễn Trọng Nhân (22) College Student Clear (0:45.41) Digest.
??? ??? ??? Hedgehog Digest.
??? ??? ??? Hedgehog Digest.
1663 Phạm Xuân Hùng (29) Businessman Rope Ladder Digest. Failed transition from Circle Slider.
2017 Brett Sims (30) Coach Log Grip Digest.
2026 Grace Jones (29) ??? Clear (1:39.39) Second woman ever to complete Stage 1.
2002 Uri Satoshi (27) ??? Log Grip
0770 Hà Văn Tuấn (29) Chef Giant Swing Failed landing.
2035 Chin Feng Liu ??? Giant Swing Digest. Couldn't hold on the bar.
1114 Ngô Xuân Hùng (29) ??? Giant Swing Digest. Failed the jump to the bar.
0736 Phạm Văn Cấu (57) Farmer Hedgehog
2014 Shuta Nishimura ??? Clear (1:02.34)
2013 Shouichi Takenawa ??? Rope Ladder Digest. Failed transition from Circle Slider.
2015 Takafumi Nagato Firefighter Rope Ladder Digest. Failed transition from Circle Slider.
2021 Felix Chu ??? Clear (0:56.83)
1161 Đinh Hải Thành (29) Athelete Clear (0:46.84)
0699 Kiều Văn Nghĩa (22) Carpenter Giant Swing Couldn't hold on the bar.
1876 Hoàng Sa (30) Businessman Rope Ladder Failed transition from Circle Slider.
1723 Đinh Viết Kiên (24) College Student Rope Ladder Digest. Failed transition from Circle Slider.
2033 Fang Bin Salesman Hedgehog Digest.
0731 Trần Văn Quý (25) Driver Hedgehog Digest.
1698 Tô Minh Tiến (26) Freelancer Hedgehog Digest.
2018 Perry Oosterlee ??? Clear (0:54.02)
0672 Nguyễn Đức Mạnh (22) Freelancer Hedgehog
1068 Nguyễn Văn Cường (26) ??? Hedgehog Digest.
1132 Nguyễn Hoài Nam (34) Freelance Businessman Hedgehog Digest.
1034 Phan Đình Tuân (26) Developer Hedgehog Digest.
2020 David Campbell ??? Clear (0:39.13)
1646 Phạm Văn Đủ (22) College Student Clear (1:01.65)
1668 Nguyễn Danh Trầm (25) Tour Guide Clear (0:53.27)
1853 Nguyễn Chí Đức (22) Martial Arts Trainer Clear (0:51.34)
1827 Dương Văn Thắng (26) Office Worker Clear (0:57.65) Digest.
1758 Mai Tố Linh (28) Worker Clear (1:21.83) Digest.
1872 Nguyễn Văn Thuỳ (33) ??? Clear (0:57.78) Digest.
0718 Nguyễn Văn Hiếu (19) Seller Clear (1:22.44) Digest.
1874 Lê Văn Đại (23) Sports Trainer Clear (0:43.09)
Total Results 51 Clears

Other Results

Position Competitor Result
3 Lê Văn Thực 00:44.51
4 Nguyễn Ngọc Tú 00:44.71
5 Mike Bernardo 00:45.08
8 Nguyễn Quang Minh 00:45.83
9 Alex Krumland 00:45.88
10 Mat Redho 00:46.01
11 Nguyễn Văn Đức 00:46.16
13 Reko Rivera 00:47.15
14 Brian Wilczewski 00:48.43
15 Nguyễn Xuân Tứ 00:48.78
17 Araki Naoyuki 00:50.53
19 Lê Văn Hưng 00:51.37
20 Derek Miyamoto 00:51.47
21 Wang Jung An 00:51.87
22 Nguyễn Nhật Trường 00:52.85
23 Brian Kretsch 00:53.16
25 Nguyễn Huy Hạnh 00:53.34
26 Matthew Howard Heller 00:53.72
29 Chu Văn Bản 00:55.05
30 Phạm Văn Đạt 00:56.28
33 Bùi Xuân Nguyên 00:57.48
35 Nguyễn Hoàng Anh 00:57.76
43 Liao Long-Zhun 01:11.11
45 Miyamoto Hiroshi 01:14.10
51 T-Rex 03:01.32

Stage Two

Obstacles

Cross Slider (Cú Trượt Gian Nan)

Cross Bridge (Cầu Chữ X)

Half-Pipe Attack (Bật Tường Đu Dây Qua Hào Nước)

Salmon Ladder (Thang Cá Hồi)

Unstable Bridge (Cầu Treo)

Double Warped Wall (Tường Cong)

^ Denotes New Obstacle

* Denotes Modified Obstacle

Time Limit: 100 seconds

Stage 2 Results

Number Competitor Result
1 Lê Văn Đại Clear (00:41.00)
2 Đỗ Văn Quang Clear (00:44.18)
3 Nguyễn Quang Minh Clear (00:50.92)
4 Mike Bernardo Clear (00:51.22)
5 Wang Jung An Clear (00:52.13)
6 Lê Văn Thực Clear (00:53.98)
7 Nguyễn Xuân Tứ Clear (00:54.51)
8 Trần Văn Anh Clear (00:55.14)
9 David Campbell Clear (00:55.60)
10 Nguyễn Đức Thọ Clear (00:55.89)
11 Alex Krumland Clear (00:56.97)
12 Bùi Huy Tùng Clear (00:57.19)
13 Nguyễn Ngọc Tú Clear (00:57.95)
14 Nguyễn Đình Hưng Clear (00:59.31)
15 Brian Wilczewski Clear (01:00.27)
16 Vũ Văn Đạt Clear (01:00.92)
17 Nguyễn Huy Hạnh Clear (01:01.54)
18 Nguyễn Nhật Trường Clear (01:01.99)
19 Araki Naoyuki Clear (01:02.03)
20 Mat Redho Clear (01:05.54)
21 Trần Thanh Bảo Đệ Clear (01:07.00)
22 Nguyễn Phước Huynh Clear (01:08.76)
23 Lê Văn Hưng Clear (01:08.98)
24 Perry Oosterlee Clear (01:10.04)
25 Chu Văn Bản Clear (01:11.36)
26 Nguyễn Việt Dũng Clear (01:12.69)
27 Phan Thanh Chiến Clear (01:12.92)
28 Phạm Thế Hoàn Clear (01:15.11)
29 Lee En-Chih Clear (01:16.85)
30 Nguyễn Văn Khởi Clear (01:18.97)
31 Nguyễn Thanh Phong Clear (01:20.27)
32 Brian Kretsch Clear (01:21.60)
33 Dương Văn Thắng Clear (01:24.36)
34 Vũ Trí Mạnh Clear (01:24.78)
35 Miyamoto Hiroshi Clear (01:25.32)
36 Chunmin Yang Clear (01:29.71)
37 Alvin Tan CK Clear (01:32.70)
38 Mai Tố Linh Clear (01:36.98)
49 Others Failed

Stage Three

Stage Three had some changes in its rule, compared to the previous season.

  • After clearing an obstacle, competitors had 1 minute to rest before attempting the next obstacle.
  • Competitors were only allowed to return to the starting platform up to three times if they failed on the obstacle (if they not touched the water of not disqualified). If they did it on the fourth time, they would be disqualified.

Obstacles

Pole Maze (Đường Zigzag)

Spinning Bridge (Cầu Xoay)

Rumbling Dice (Lật Xúc Xắc)

Spider Flip (Cú Nhảy Của Nhện)

Cliffhanger Kai (Đu Người Trên Vách)

Pipe Slider (Trượt Ống)

Stage 3 Results

Number Competitor (Age) Profile Result Note
0437 Nguyễn Thanh Phong (29) ??? Pole Maze Couldn't vault the pole to the end of the maze.
1650 Phạm Thế Hoàn (20) College Student Pole Maze Disqualified for returned to the starting platform for the fourth time.
0917 Nguyễn Văn Khởi (19) High School Student Pole Maze Couldn't vault the pole to the end of the maze.
2006 Hiroshi Miyamoto ??? Rumbling Dice Disqualified for sliding the dice on the track.
0322 Trần Thanh Bảo Đệ (25) Engineer Pole Maze Couldn't vault the pole to the end of the maze.
2018 Perry Oosterlee ??? Spider Flip Couldn't hold on the vertical ledge of the second beam.
2036 Chunmin Yang ??? Spider Flip Lost his grip at the horizontal ledge of the second beam.
0333 Phan Thanh Chiến (27) PE Teacher Cliffhanger Kai The grip gave out at the first ledge.
0280 Nguyễn Đức Thọ (28) Lecturer Cliffhanger Kai The grip gave out at the third ledge.
2010 Alex Krumland ??? Cliffhanger Kai The grip gave out at the first ledge.
2011 Brian Kretsch ??? Cliffhanger Kai The grip gave out at the first ledge.
0989 Bùi Huy Tùng (27) Policeman Cliffhanger Kai Failed the transition to the second ledge.
0748 Nguyễn Ngọc Tú (28) Taxi Driver Cliffhanger Kai The grip gave out at the second ledge.
1874 Lê Văn Đại (23) Sports Trainer Pipe Slider Couldn't make the dismount.
1520 Vũ Văn Đạt (30) Business Owner Clear (4:13.36) First to clear Stage 3 in history.
834 Nguyễn Nhật Trường (19) Freelancer Pole Maze Couldn't hold onto the pole.
646 Lê Văn Hưng (28) Propaganda Official Spider Flip Couldn't hold on the vertical ledge of the second beam.
634 Nguyễn Huy Hạnh (28) Worker Clear (6:45.55)
2036 Alvin Tan CK Teacher Rumbling Dice Disqualified for sliding the dice on the track.
2002 Lee En-Chih ??? Rumbling Dice Disqualified for sliding the dice on the track.
637 Nguyễn Quang Minh (25) Gym Trainer Rumbling Dice Digest. Disqualified for sliding the dice on the track.
2020 David Campbell Audio Engineer Clear (6:14.53)
655 Nguyễn Xuân Tứ (29) Gym Trainer Spider Flip Couldn't hold on the vertical ledge of the second beam.
806 Chu Văn Bản (24) Software Conservator Clear (4:55.75)
2031 Mat Redho (28) IT Engineer Clear (5:20.29)
1827 Dương Văn Thắng (26) Office Worker Cliffhanger Kai Failed the transition to the final ledge.
658 Nguyễn Đình Hưng (29) Gym Trainer Cliffhanger Kai The grip gave out at the first ledge.
2007 Araki Naoyuki College Student Clear (5:57.95)
1810 Vũ Trí Mạnh (28) Business Owner Clear (7:34.61)
001 Trần Văn Anh (28) Business Owner Cliffhanger Kai Failed the transition to the final ledge.
2024 Wang Jung An ??? Rumbling Dice Disqualified for sliding the dice on the track.
1812 Nguyễn Việt Dũng (30) Architect Clear (5:25.95)
2027 Mike Bernardo Firefighter Clear (6:08.89)
131 Nguyễn Phước Huynh (34) Business Owner Clear (4:32.83)
2016 Brian Wilczewski Mechanical Engineer Pipe Slider Digest. Failed dismount.
638 Lê Văn Thực (25) Gym Trainer Clear (7:09.90)
1741 Đỗ Văn Quang (31) Business Owner Clear (3:02.87)
Total Results 12 Clears

Stage Four

Obstacles

Spider Climb (Leo Nhện: 12m)

Rope Climb (Leo Dây: 12m)

Time Limit: 30 seconds

Stage 4 Results

Number Competitor (Age) Profile Result Note
1520 Vũ Văn Đạt (30) Business Owner Rope Climb Timed out. About 20m up.
806 Chu Văn Bản (24) Software Conservator Rope Climb Timed out. About 16m up.
2007 Araki Naoyuki (22) College Student Rope Climb Timed out. About 21m up.
2031 Mat Redho (28) IT Engineer Rope Climb Timed out. About 18m up.
1810 Vũ Trí Mạnh (28) Business Owner Rope Climb Timed out. About 19m up.
1812 Nguyễn Việt Dũng (30) Architect Rope Climb Timed out. About 22m up.
634 Nguyễn Huy Hạnh (28) Worker Rope Climb Timed out. About 22m up.
1741 Đỗ Văn Quang (31) Business Owner Rope Climb Timed out. About 23m up.
2020 David Campbell Audio Engineer Total Victory (0:00.73 left) First person ever to achieve total victory on SASUKE Vietnam. Third American to achieve total victory on any SASUKE/Ninja Warrior international format.
2027 Mike Bernardo Firefighter Rope Climb Timed out. About 23.5m up.
131 Nguyễn Phước Huynh (34) Business Owner Total Victory (0:00.64 left) Second person ever to achieve total victory in history. First Vietnamese to achieve total victory.
638 Lê Văn Thực (25) Gym Trainer Total Victory (0:06.44 left) Third person ever to achieve total victory in history. Second Vietnamese to achieve total victory. As he completed the stage in the fastest time, he was considered to be the winner of the competition and won the VND 800.000.000 cash prize. SASUKE Vietnam 2 's Last Man Standing.
Total Results 3 Clears
Advertisement