FANDOM


SASUKE Vietnam 2 (known as SASUKE Vietnam 2016) is the second season of SASUKE/Ninja Warrior format in Vietnam. The show started broadcast (19/5/2016-29/9/2016) on VTV3.

Nguyên Khang returned as the host for his second consecutive season. Thành Trung replaced Lại Văn Sâm as the co-host. Diệp Lâm Anh continued as the sideline reporter for her second consecutive season.

For the first time, the season had more international competitors from USA, UK, Japan, China, Taiwan, Malaysia, Singapore and Netherlands.

Auditions

Auditions were held in Hanoi, Da Nang, Ho Chi Minh City and Binh Duong. The auditions have 4 challenges. The maximum score for each challenge is 10 points. The time limit for the first 3 challenge was 1 minute. The results of three auditions will be combined, and more competitors will advance to the final in Binh Duong

① Pull-up (40 times)

If a competitor cannot do at least 5 pull-ups, he will be eliminated immediately.

② Push-up (60 times)

If a competitor cannot do at least 7 push-ups, he will be eliminated immediately.

③ 60-kg tire flipping (40 times)

If a competitor cannot flip the tire at least 5 times, he will be eliminated immediately.

④ 100m running in 20.4 seconds

The competitor need to run 25m, turn back, run 25m, turn back, ... until he finishes 100m. The time limit for this challenge is 29 seconds.

Filmings

Similar to last season, the show was filmed at Becamex Tokyu Garden City.

Prizes

 • Top 5 competitiors had fastest time on Stage 2 could get VND 10.000.000
 • Top 3 competitiors had fastest time on Stage 3 could get VND 30.000.000
 • Competitior had fastest time on Final Stage/ Mt. Midoriyama could get VND 800.000.000 and as the champion on the season.

Tournament Summary

The First Stage on SASUKE Vietnam 2 was modified, compared to the previous tournament. One new obstacle was introduced in this tournament's First Stage, Godantobi (the obstacle was appeared as the first obstacle from SASUKE 8-SASUKE 11 and SASUKE 28), replacing the Long Jump. The Goren Hammer on Second Stage was moved as the third obstacle on Stage 1A. Similar to previous tournament, the First Stage (1A and 1B) no time limit. However, the rule as make Top 20 who completed the course with the fastest time will move on to Stage 2 was removed. Before removed the rule make Top 20, 86 competitiors was move on to Second Stage, as the highest amount of finishers during Stage One in any SASUKE/Ninja Warrior international format, beating American Ninja Warrior 7's Stage 1 at 38 finishes.

The Second Stage on SASUKE Vietnam 2 was modified, compared to the previous tournament, along with the time limit. The Cross Bridge (called as X-Bridge) on Stage 1A was moved as the second obstacle on Second Stage. The Half Pipe Attack was moved as third obstacle, the Salmon Ladder and Unstable Bridge was moved as fourth and fifth obstacle on the stage. 38 competitiors was move on to Third Stage.

The Third Stage remained unmodified from previous tournament, 12 competitiors was move on to Final Stage.

On Final Stage, 3 peoples completed the Final Stage, (David Campbell, Lê Văn Thực and Nguyễn Phước Huynh) thus earning the three of them kanzenseiha. But since Lê Văn Thực went faster than the other two, he was considered the winner of the show.

First Stage

Stage 1A

① ^Godantobi: Nhảy Bước 4

Log Grip: Bám Trụ

③ *Goren Hammer: Tránh Búa Qua Cầu

Jumping Spider: Tường Nhện Nhảy

Tarzan Rope: Tarzan Đu Dây

Lumberjack Climb: Tiều Phu Về Đích

^ Denotes New Obstacle

* Moved obstacle from Stage 2 to Stage 1A.

Note: There is no time limit on Stage 1 with the right-handed obstacles.

Results 

Number Competitor Result
1 Nguyễn Phước Huynh 00:42:32
2 Nguyễn Đức Thọ 00:46.04
3 Trương Văn Lộc 00:52.10
4 Đỗ Văn Quang 00:52.62
5 Vũ Văn Đạt 00:53.02
6 Phan Thanh Chiến 00:54.45
7 Nguyễn Thanh Phong 00:54.61
8 Trần Thanh Bảo Đệ 00:56.88
9 Trịnh Văn Thắng 00:57.78
10 Bùi Huy Tùng 00:58.02
11 Luân Từ Lạng 00:59.64
12 Trần Văn Anh 01:00.06
13 Nguyễn Văn Tùng 01:07.69
14 Nguyễn Công Ninh 01:08.13
15 Lê Văn Phong 01:09.65
16 Lê Thu Hoài 01:11.76
17 Vũ Trí Mạnh 01:12.07
18 Trần Vương Bảo 01:12.47
19 Nguyễn Việt Dũng 01:13.11
20 Võ Quế Lâm 01:13.21
21 Hà Văn Minh 01:16.20
22 Trần Hùng 01:16.26
23 Lưu Văn Tú 01:16.70
24 Quàng Văn Hoàn 01:17.52
25 Phạm Thế Hoàn 01:20.18
26 Lê Tiến Hiệp 01:20.44
27 Hồ Văn Hoài 01:20.88
28 Lại Văn Tuynh 01:21.73
29 Nguyễn Huỳnh Vũ 01:22.57
30 Nguyễn Hoàng Thạch 01:24.59
31 Đoàn Thanh Huy 01:29.49
32 Phùng Viết Linh 01:30.71
33 Đặng Nguyễn Ngọc Phú 01:32.56
34 Nguyễn Văn Khởi 01:42.83
35 Thái Văn Định 01:55.58

Stage 1B

① ^Godantobi: Nhảy Bước 4

Log Grip: Bám Trụ

Hedgehog: Cầu Nhím

Giant Swing(SASUKE 27 Version): Cú Nhảy Phi Thường

Circle Slider: Trượt Vòng

Rope Ladder: Thang Lưới

^ Denotes New Obstacle

Note: There is no time limit on Stage 1 with the right-handed obstacles.

Results

Number Competitor Result
1 David Campbell 00:39.13
2 Lê Văn Đại 00:43.09
3 Lê Văn Thực 00:44.51
4 Nguyễn Ngọc Tú 00:44.71
5 Mike Bernardo 00:45.08
6 Nguyễn Trọng Nhân 00:45.41
7 Alvin Tan CK 00:45.68
8 Nguyễn Quang Minh 00:45.83
9 Alex Krumland 00:45.88
10 Mat Redho 00:46.01
11 Nguyễn Văn Đức 00:46.16
12 Đinh Hải Thành 00:46.84
13 Reko Rivera 00:47.15
14 Brian Wilczewski 00:48.43
15 Nguyễn Xuân Tứ 00:48.78
16 Trương Hùng Cường 00:49.36
17 Chunmin Yang 00:50.49
18 Araki Naoyuki 00:50.53
19 Nguyễn Chí Đức 00:51.34
20 Lê Văn Hưng 00:51.37
21 Derek Miyamoto 00:51.47
22 Wang Jung An 00:51.87
23 Nguyễn Nhật Trường 00:52.85
24 Brian Kretsch 00:53.16
25 Nguyễn Danh Trầm 00:53.27
26 Nguyễn Huy Hạnh 00:53.34
27 Matthew Howard Heller 00:53.72
28 Nguyễn Đình Hưng 00:53.84
29 Perry Oosterlee 00:54.02
30 Chu Văn Bản 00:55.05
31 Phạm Văn Đạt 00:56.28
32 Chang Yi-Ming 00:56.74
33 Felix Chu 00:56.83
34 Bùi Xuân Nguyên 00:57.48
35 Dương Văn Thắng 00:57.65
36 Nguyễn Hoàng Anh 00:57.76
37 Nguyễn Văn Thuỳ 00:57.78
38 Phạm Văn Đủ 01:01.65
39 Nishinura Shuta 01:02.34
40 Nghiêm Minh Thành 01:02.66
41 Murayama Seren 01:04.42
42 Lee En-Chih 01:05.17
43 Satoru Kishida 01:10.40
44 Liao Long-Zhun 01:11.11
45 Trần Đại Nghĩa 01:11.96
46 Miyamoto Hiroshi 01:14.10
47 An Xuân Đoàn 01:21.21
48 Mai Tố Linh 01:21.83
49 Vũ Tư bản 01:22.12
50 Nguyễn Văn Hiếu 01:22.44
51 Grace Jones 01:39.39
52 T-REX 03:01.32

Second Stage

Cross Slider: Cú Trượt Gian Nan

② *X Bridge(SASUKE 13-17 Cross Bridge): Cầu Chữ X

Half-Pipe Attack: Bật Tường Đu Dây Qua Hào Nước

Salmon Ladder: Thang Cá Hồi

Unstable Bridge(SASUKE 28-30 Version): Cầu Treo

Double Warped Wall: Tường Cong

* Moved obstacle from Stage 1A to Stage 2

Time Limit: 100 seconds

Results

Number Competitor Result
1 Lê Văn Đại Clear (00:41.00)
2 Đỗ Văn Quang Clear (00:44.18)
3 Nguyễn Quang Minh Clear (00:50.92)
4 Mike Bernardo Clear (00:51.22)
5 Wang Jung An Clear (00:52.13)
6 Lê Văn Thực Clear (00:53.98)
7 Nguyễn Xuân Tứ Clear (00:54.51)
8 Trần Văn Anh Clear (00:55.14)
9 David Campbell Clear (00:55.60)
10 Nguyễn Đức Thọ Clear (00:55.89)
11 Alex Krumland Clear (00:56.97)
12 Bùi Huy Tùng Clear (00:57.19)
13 Nguyễn Ngọc Tú Clear (00:57.95)
14 Nguyễn Đình Hưng Clear (00:59.31)
15 Brian Wilczewski Clear (01:00.27)
16 Vũ Văn Đạt Clear (01:00.92)
17 Nguyễn Huy Hạnh Clear (01:01.54)
18 Nguyễn Nhật Trường Clear (01:01.99)
19 Araki Naoyuki Clear (01:02.03)
20 Mat Redho Clear (01:05.54)
21 Trần Thanh Bảo Đệ Clear (01:07.00)
22 Nguyễn Phước Huynh Clear (01:08.76)
23 Lê Văn Hưng Clear (01:08.98)
24 Perry Oosterlee Clear (01:10.04)
25 Chu Văn Bản Clear (01:11.36)
26 Nguyễn Việt Dũng Clear (01:12.69)
27 Phan Thanh Chiến Clear (01:12.92)
28 Phạm Thế Hoàn Clear (01:15.11)
29 Lee En-Chih Clear (01:16.85)
30 Nguyễn Văn Khởi Clear (01:18.97)
31 Nguyễn Thanh Phong Clear (01:20.27)
32 Brian Kretsch Clear (01:21.60)
33 Dương Văn Thắng Clear (01:24.36)
34 Vũ Trí Mạnh Clear (01:24.78)
35 Miyamoto Hiroshi Clear (01:25.32)
36 Chunmin Yang Clear (01:29.71)
37 Alvin Tan CK Clear (01:32.70)
38 Mai Tố Linh Clear (01:36.98)
49 Others Failed

Note: Top 5 competitiors had fastest time on Stage 2 could get VND 10.000.000

Third Stage

Pole Maze: Đường Zig Zag

Spinning Bridge: Cầu Xoay

Rumbling Dice: Lật Xúc Xắc

Spider Flip: Cú Nhảy Của Nhện

Cliffhanger(Cliffhanger Kai Version): Đu Người Trên Vách

Pipe Slider: Trượt Ống

Time Limit: No Time Limit

Results

Number Competitor Result
1 Đỗ Văn Quang 03:02.87
2 Vũ Văn Đạt 04:13.36
3 Nguyễn Phước Huynh 04:32.83
4 Chu Văn Bản 04:55.75
5 Mat Redho 05:20.29
6 Nguyễn Việt Dũng 05:25.95
7 Araki Naoyuki 05:57.95
8 Mike Bernardo 06:08.89
9 David Campbell 06:14.53
10 Nguyễn Huy Hạnh 06:45.55
11 Lê Văn Thực 07:09.90
12 Vũ Trí Mạnh 07:34.61
26 Others Failed

Note: Top 3 competitiors had fastest time on Stage 3 could get VND 30.000.000

Final Stage (Stage 4)

Obstacles

Spider Climb (12m): Leo 12m Tường Nhện

Rope Climb (12m): Leo 12m Dây

Length: 24m

Time Limit: 30 seconds

Results

Number Competitor Result Notes
1 Lê Văn Thực Kanzenseiha (00:23.56) Due to being faster than the other two, he won the show.
2 David Campbell Kanzenseiha (00:29.27) Third American to achieve kanzenseiha on any SASUKE/Ninja Warrior international format.
3 Nguyễn Phước Huynh Kanzenseiha (00:29.36) First Vietnamese competitor to achieve kanzenseiha
9 Others Failed

SASUKE Vietnam Specials: Vietnam vs. The World 2

SASUKE Vietnam: Vietnam vs. The World 2 was the second ever SASUKE Vietnam's international tournament. It was the SASUKE Vietnam 2's special episode. The tournament was premiered after Stage 1B's conclusion. Team Japan made their debut in the competition. Team International returned with 5 new competitors from countries like U.S.A, Malaysia and Singapore from the first competition. Lê Văn Thực, Vũ Trí Mạnh, Trần Văn Anh, Nguyễn Việt Dũng made their debut for team Vietnam in the competition.

Competition Format

 • Stage One
  • There were 5 heats in each stage.
  • Each heat consisted of 3 competitors (1 competitor from each team).
  • The competitors who cleared the stage with the fastest time would win the heat for his team.
  • If no one could complete the stage, there would be a draw.
  • The team had the most competitiors clear the stage would have 1 point.
 • Stage Two
  • There were 5 heats in each stage.
  • Each heat consisted of 3 competitors (1 competitor from each team).
  • The competitors who cleared the stage with the fastest time would win the heat for his team.
  • If no one could complete the stage, there would be a draw.
  • The team had the most competitiors clear the stage would have 2 points.
 • Stage Three
  • There were 5 heats in each stage.
  • Each heat consisted of 3 competitors (1 competitor from each team).
  • The competitors who cleared the stage with the fastest time would win the heat for his team.
  • If no one could complete the stage, there would be a draw.
  • The team had the most competitiors clear the stage would have 3 points.
 • Stage Four
  • There was only 1 heat.
  • Each team sent a competitor compete with two competitors from the other teams.
  • The competitor who finished the stage with the fastest time will get 4 points for his team.
 • The winning team would get VND 50.000.000 cash price, the 2nd place team would get VND 20.000.000 cash prize.

Competitors

Team Vietnam Team Japan Team International
Lê Văn Thực (captain) Kawaguchi Tomohiro (captain) David Campbell (captain) (USA)
Nguyễn Phước Huynh Araki Naoyuki Mike Bernardo (USA)
Vũ Trí Mạnh Kishida Satoru Alex Krumland (USA)
Trần Văn Anh Murayama Seren Mat Redho (Malaysia)
Nguyễn Việt Dũng Nishimura Shuta Alvin Tan CK (Singapore)

First Stage

Note: Stage 1A was not used for the competition.

Heat Vietnam Japan International Winning Team
1 Vũ Trí Mạnh 00:54.14 Kishida Satoru Falled Giant Swing Alex Krumland Falled Hedgehog Team Vietnam
2 Nguyễn Phước Huynh Falled Rope Ladder Murayama Seren Falled Circle Slider Alvin Tan CK 00:45.11 Team International
3 Lê Văn Thực 00:43.69 Araki Naoyuki 00:47.32 David Campbell Falled Hedgehog Team Vietnam
4 Trần Văn Anh Falled Hedgehog Kawaguchi Tomohiro 00:40.78 Mat Redho 00:45.65 Team Japan
5 Nguyễn Việt Dũng 00:40.83 Nishimura Shuta 00:49.16 Mike Bernardo 00:44.24 Team Vietnam

Results

Team Vietnam: 1 point

Team Japan: 0 point

Team International: 0 point

Second Stage

Note: The stage had 100 seconds time limit.

Heat Vietnam Japan International Winning Team
1 Lê Văn Thực 00:48.96 Murayama Seren Falled Salmon Ladder David Campbell Disqualification on X Bridge Team Vietnam
2 Trần Văn Anh 00:59.97 Nishimura Shuta Falled Salmon Ladder Mike Bernardo 00:48.37 Team International
3 Nguyễn Phước Huynh Falled Salmon Ladder Araki Naoyuki 01:22.53 Alex Krumland 01:08.75 Team International
4 Vũ Trí Mạnh 01:20.44 Kishida Satoru Falled Salmon Ladder Mat Redho Falled Salmon Ladder Team Vietnam
5 Nguyễn Việt Dũng Falled Double Warped Wall Kawaguchi Tomohiro 01:01.34 Alvin Tan CK Falled Salmon Ladder Team Japan

Results

Team Vietnam: 3 points

Team Japan: 0 points

Team International: 2 points

Third Stage

Heat Vietnam Japan International Winning Team
1 Nguyễn Phước Huynh 05:35.23 Araki Naoyuki Falled Spinning Bridge Mike Bernardo Falled Cliffhanger Team Vietnam
2 Vũ Trí Mạnh Falled Spider Flip Kawaguchi Tommohiro 05:45.06 Mat Redho 09:04.95 Team Japan
3 Lê Văn Thực Disqualification on Pipe Slider Kishida Satoru Falled Pole Maze Alvin Tan CK Falled Rumbling Dice Draw
4 Nguyễn Việt Dũng Disqualification on Spider Flip Murayama Seren Falled Pole Maze Alex Krumland Falled Cliff Hanger Draw
5 Trần Văn Anh Falled Cliff Hanger Nishimura Shuta Falled Spider Flip David Campbell 12:06.02 Team International

Results

Team Vietnam: 6 points

Team Japan: 3 points

Team International: 5 points

Final Stage

Chien-binh-sasuke-viet-danh-bai-bo-gia-my-david-campbell-6172e-2538958 default

Kawaguchi Tomohiro and Lê Văn Thực

Note: The stage had 30 seconds time limit.
Vietnam Japan International Winning Team
Lê Văn Thực Clear Kawaguchi Tomohiro Falled Rope Climb David Campbell Falled Rope Climb Team Vietnam

SASUKE Vietnam 2: Vietnam vs. The World 2 champion: Team Vietnam