These are the competitors who decide to retire on Sasuke due to failure, injuries, not wanting to compete anymore, tc.

Competitor # of Tournaments Last Tournament
Hidekazu Miyagi 1 Sasuke 1
Sugimoto Keiiti 1 Sasuke 1
Sugimoto Kazuhiro 1 Sasuke 1
Satō Hisaya 1 Sasuke 1
Amoto Naoto 1 Sasuke 1
Yano Shinichi 1 Sasuke 1
Ōta Yūsuke 1 Sasuke 1
Koyama Zhō 1 Sasuke 1
Wakae Kazuo 1 Sasuke 1
Okajima Kōsei 1 Sasuke 1
Motoharu Araki 1 Sasuke 1
Tada Tomohiro 1 Sasuke 1
Tanaka Tomokazu 1 Sasuke 1
Hirata Ryojiro 1 Sasuke 1
Miyajima Kazuya 1 Sasuke 1
Asayama Hiroshi 1 Sasuke 1
Ogasawara Takashi 1 Sasuke 1
Kawashima Hiroshi 1 Sasuke 1
Iwasawa Ayako 1 Sasuke 1
Yō Takashi 2 Sasuke 2
Inoue Kiyomi 2 Sasuke 2
Ebihara Masakazu 1 Sasuke 2
Tanigawa Yoshihide 1 Sasuke 2
Yokoyama Gōsuke 1 Sasuke 2
Suzuki Yūji 1 Sasuke 2
Okumura Yūji 1 Sasuke 2
Kimura Kazufumi 1 Sasuke 2
Amano Hiroyuki 1 Sasuke 2
Amano Naoto 1 Sasuke 2
Udagawa Keiji 1 Sasuke 2
Naruo Hideki 1 Sasuke 2
Itō Yoshiharu 1 Sasuke 2
Shibada Seigo 1 Sasuke 2
Komatsubara Andourea 1 Sasuke 2
Ishihara Toshitaka 1 Sasuke 2
Takahashi Toru 1 Sasuke 2
Tamura Kōichi 1 Sasuke 2
James Roland Green 1 Sasuke 2
Uemura Tetsuji 1 Sasuke 2
Hoshikawa Naohiro 1 Sasuke 2
Christopher Fields 1 Sasuke 2
Hasegawa Ken 3 Sasuke 3
Yamamoto Yoshihito 3 Sasuke 3
Tanaka Hikaru 2 Sasuke 3
Tomashima Nozuma 2 Sasuke 3
Tanabe Chie 2 Sasuke 3
Matsumoto Minoru 1 Sasuke 3
Konuki Tarō 1 Sasuke 3
Murakawa Masanori 1 Sasuke 3
Paul Quark 1 Sasuke 3
Kōya Tadashi 1 Sasuke 3
Atarashii Ichirō 4 Sasuke 4
Yamamoto Tatsuya 3 Sasuke 4
Ueda Takuyu 2 Sasuke 4
Morita Junpei 2 Sasuke 4
Miyazawa Haruhisa 2 Sasuke 4
Satō Hiroyuki (佐藤 寛之) 2 Sasuke 4
Kusano Hayato 2 Sasuke 4
Kobayashi Shigeki 1 Sasuke 4
Kobayashi Shigenori 1 Sasuke 4
Yoshida Kenichi 1 Sasuke 4
Fukushima Katsushige 1 Sasuke 4
Kansake Kōichi 1 Sasuke 4
Kondo Masato 1 Sasuke 4
Nagahama Hiroyuki 1 Sasuke 4
Saeki Masahi 1 Sasuke 4
Nakata Ken 1 Sasuke 4
Shigeno Susumu 1 Sasuke 4
Hashidate Takashi 1 Sasuke 4
Matsushima Shinji 1 Sasuke 4
Yamauchi Takashi 1 Sasuke 4
Satō Taka 1 Sasuke 4
Takemoto Hiroaki 1 Sasuke 4
Aizawa Shinichi 1 Sasuke 4
Takimoto Haruo 1 Sasuke 4
Ishijima Kenichi 1 Sasuke 4
Nishihama Masao 1 Sasuke 4
Suzuka Ryūgo 1 Sasuke 4
Itō Tadao 3 Sasuke 5
Kujirai Yasutoshi 3 Sasuke 5
Travis Allen Schroeder 2 Sasuke 5
Araki Takuji 2 Sasuke 5
Okuhira Tadashi 1 Sasuke 5
Ono Toshiharu 1 Sasuke 5
Sasaki Yutaka 1 Sasuke 5
Suzuki Hiroyuki 1 Sasuke 5
Itō Tetsuo 1 Sasuke 5
Ishiki Yuki 1 Sasuke 5
Fukumoto Mai 1 Sasuke 5
Yoshizaki Hiroaki 5 Sasuke 6
Fukayama Tadanori 3 Sasuke 6
Nakamura Shigeyuki 2 Sasuke 6
Kudō Junichirō 2 Sasuke 6
Watanabe Eiji 2 Sasuke 6
Sekiya Eiichi 2 Sasuke 6
Hatakeda Yoshiaki 1 Sasuke 6
Kevin Lee 1 Sasuke 6
Kishi Makoto 1 Sasuke 6
Nicholas Pettas 1 Sasuke 6
Satō Shūsuke 3 Sasuke 7
Akimoto Kōzo 3 Sasuke 7
Fujii Megumi 3 Sasuke 7
Eda Kazunori 2 Sasuke 7
Teranishi Kouhei 2 Sasuke 7
Khalili Far Ebrahim 2 Sasuke 7
Shiratori Chikako 2 Sasuke 7
Mustafa Yemenez 1 Sasuke 7
Yanagawa Masaharu 1 Sasuke 7
Wada Hayatomo 1 Sasuke 7
Kane Kosugi 5 Sasuke 8
James Okada 3 Sasuke 8
Kuboki Hironori 3 Sasuke 8
Shoei 3 Sasuke 8
Shinoda Miho 1 Sasuke 8
Tamada Etsuji 1 Sasuke 9
Nonaka Yoshimi 1 Sasuke 9
Shane Kosugi 7 Sasuke 9
Miura Eiichi 9 Sasuke 9
Tatsukawa Tomihiro 10 Sasuke 10
Inoue Satoru 2 Sasuke 10
Gervasio Deferr 1 Sasuke 10
Yeo Hong-Chul 3 Sasuke 11
Red Yoshida 2 Sasuke 11
Andreea Răducan 1 Sasuke 11
Jayawaira Umagirya Kankaanamuge Ranbindara 1 Sasuke 11
Gokū 5 Sasuke 12
Sanae Kikuta 3 Sasuke 12
Takei Sou 1 Sasuke 12
Yamada Miho 1 Sasuke 12
Ken Yasuda 4 Sasuke 13
Satō Manabu 3 Sasuke 13
Kitazawa Hideyo 2 Sasuke 13
Saiki Sho 2 Sasuke 13
Shimizu Hideaki 1 Sasuke 13
Kawamoto Yuko 1 Sasuke 13
Tamaki Misao 1 Sasuke 13
Igano Hibari 8 Sasuke 14
Yusa Masami 8 Sasuke 14
Mizuno Yūko 6 Sasuke 14
Koike Aoi 4 Sasuke 14
Kitaya Motoshi 3 Sasuke 14
Okamoto Sayaka 1 Sasuke 14
Asaoka Hiroyuki 10 Sasuke 15
Arai Kenichi 4 Sasuke 15
Maruyama Masato 3 Sasuke 15
Morgan Hamm 2 Sasuke 15
Arine Uge 1 Sasuke 15
Paul Hamm 3 Sasuke 16
Maruyama Yuuji 2 Sasuke 16
Marufuji Naomichi 2 Sasuke 16
Izumiyama Yūta 1 Sasuke 16
Keisuke Hayasaka 1 Sasuke 16
Machamacha 1 Sasuke 16
Tanahashi Hiroshi 2 Sasuke 17
Akiyama Kimihiro 2 Sasuke 17
Hayashida Akira 2 Sasuke 17
Murase Makoto 1 Sasuke 17
Tomioka Hotaka 1 Sasuke 17
Charles Chen 1 Sasuke 17
Suzuki Minoru 1 Sasuke 17
Hattori Takeshi 3 Sasuke 18
Yoneda Yusuke 2 Sasuke 18
Miyake Ayako 2 Sasuke 18
Kosugi Ryūichi 1 Sasuke 18
Kojima Daisuke 1 Sasuke 18
TERU 1 Sasuke 18
HERYON 1 Sasuke 18
Yamada Kōji 7 Sasuke 19
Suzuki Naohiro 2 Sasuke 19
Kadota Masayuki 2 Sasuke 19
Nagasawa Hiroaki 2 Sasuke 29
Lance Tarvend 2 Sasuke 19
Kume Ryouta 2 Sasuke 19
Hirata Atsushi 1 Sasuke 19
Lenny Jiang 1 Sasuke 19
Tokutake Gou 1 Sasuke 19
Colin Bell 1 Sasuke 19
Kobayashi Hirotsugu 1 Sasuke 19
Matsuda Tsuyoshi 2 Sasuke 20
Hata Shinya 2 Sasuke 20
Noguchi Norihiko 2 Sasuke 20
Okitani Mitsuhiro 2 Sasuke 20
Andy Ologun 2 Sasuke 20
Osaka Takuya 1 Sasuke 20
Inui Mayu 1 Sasuke 20
Yudai 1 Sasuke 20
Kobayashi Shinji 10 Sasuke 21
Nakata Daisuke 9 Sasuke 21
Haryu Norio 5 Sasuke 21
Misaki Yoshihisa 5 Sasuke 21
Adachi Yūta 3 Sasuke 21
Kamei Norihito 3 Sasuke 21
Hiraoka Akifumi 3 Sasuke 21
Matsuno Masahiro 2 Sasuke 21
Minami Yoshihiro 2 Sasuke 21
Passion Yara 2 Sasuke 21
Seimiya Yuumi 2 Sasuke 21
Kubota Takayuki 1 Sasuke 21
Henry Cejudo 1 Sasuke 21
Miyagi Takuya 1 Sasuke 21
Wan Jen 1 Sasuke 21
Brian Philip Harlow 1 Sasuke 21
Tanaka Maho 1 Sasuke 21
Kevin Pereira 1 Sasuke 21
Ku Honpei 1 Sasuke 21
Katayama Keitaro 5 Sasuke 22
Haga Tomoya 3 Sasuke 22
Izuma Masakatsu 3 Sasuke 22
Mitsuomi Takahashi 3 Sasuke 22
Yoshikawa Yasuaki 3 Sasuke 22
Matsunaga Tomohiro 2 Sasuke 22
Tatsumi 2 Sasuke 22
Luci Romberg 2 Sasuke 22
Nakao Akiyoshi 2 Sasuke 22
Nomura Hiroki 2 Sasuke 22
Olivia Munn 2 Sasuke 22
CHIRO 2 Sasuke 22
Yano Kiyoshi 1 Sasuke 22
Shōji Tomoharu 1 Sasuke 22
Manabe Kazuhiro 1 Sasuke 22
Bobby Ologun 1 Sasuke 22
Pak Bo-Kyung 1 Sasuke 22
Mohammed Yone 1 Sasuke 22
Yamamoto Takahiro 1 Sasuke 22
Jordan Jovtchev 7 Sasuke 23
Oya Motohide 4 Sasuke 23
Kameyama Masashi 3 Sasuke 23
Kato Masafumi 3 Sasuke 23
Kitagawa Tomoki 2 Sasuke 23
Katō Ayumu 2 Sasuke 23
Ishimori Taiji 2 Sasuke 23
Nakamura Satoshi 1 Sasuke 23
Caine Sinclair 1 Sasuke 23
Joop Katana 1 Sasuke 23
Rick Huelga 1 Sasuke 23
Geoff Iida 1 Sasuke 23
Paul Darnell 1 Sasuke 23
Kunisada Hiroya 1 Sasuke 23
Takahashi Hiromitsu 12 Sasuke 24
Ōyama Hirokazu 5 Sasuke 24
Sudō Genki 5 Sasuke 24
Leszek Blanik 1 Sasuke 23
Momoko Tani 1 Sasuke 23
Chōshū Koriki 5 Sasuke 24
Paul Anthony Terek 4 Sasuke 24
Itō Ryūsuke 3 Sasuke 24
Hori 3 Sasuke 24
Nocchi 3 Sasuke 24
Degawa Tetsurō 3 Sasuke 24
Arimatsu Tomomi 2 Sasuke 24
Yamada Sachiyo 2 Sasuke 24
Fukunishi Takashi 2 Sasuke 24
Inada Ayako 2 Sasuke 24
Ōnishi Lion 2 Sasuke 24
Nadagi Takeshi 2 Sasuke 24
Hoshan 2 Sasuke 24
Uchino Youhei 1 Sasuke 24
Kinoshita Noriaki 1 Sasuke 24
Wakabayashi Masayasu 1 Sasuke 24
Itoda Jun 1 Sasuke 24
Nakamoto Tetsuya 1 Sasuke 24
Nakatani Mitsuo 1 Sasuke 24
Toshiro Shimazaki 1 Sasuke 24
Sugita Ichiro 1 Sasuke 24
Edo Harumi 1 Sasuke 24
Sakamoto Takashi 6 Sasuke 25
Levi Meeuwenberg 5 Sasuke 25
Iketani Yukio 4 Sasuke 25
Shirai Ryo 4 Sasuke 25
Tamaki Yoshiyuki 3 Sasuke 25
Richard King 2 Sasuke 25
Higa Ryouji 2 Sasuke 25
Murayama Seihisashi 2 Sasuke 25
Seki Yoshiya 2 Sasuke 25
Dan Yōji 2 Sasuke 25
Shiromizu Takashi 2 Sasuke 25
Akagawa Masaru 2 Sasuke 25
Dandy Sakano 2 Sasuke 25
Manabe Masashi 1 Sasuke 25
Shionzaki Akihiko 1 Sasuke 25
Kira Yuji 1 Sasuke 25
Kusunoki Tokiwa 1 Sasuke 25
Endō Akira 1 Sasuke 25
Yachi Shūkō 1 Sasuke 25
Yoshimura Eisuke 1 Sasuke 25
Sakamoto Ryoma 1 Sasuke 25
Hirai Nioka 1 Sasuke 25
Shimomura Hayato 1 Sasuke 25
Kamiyama Takeshi 1 Sasuke 25
Kasahara Katsuhiko 1 Sasuke 25
Kishi Hiroyuki 1 Sasuke 25
Imai Hiroshi 1 Sasuke 25
Miyoshi Osamu 1 Sasuke 25
Natsuyagi Hidemi 1 Sasuke 25
Mihara Takeshi 1 Sasuke 25
Imoo Satoshi 1 Sasuke 25
Maeda Chiaki 1 Sasuke 25
Hatano Atsushi 1 Sasuke 25
Fukumoto Shinichi 1 Sasuke 25
Pe Jun 1 Sasuke 25
Murase Kimio 1 Sasuke 25
Brian Orosco 5 Sasuke 26
Miyazaki Daisuke 4 Sasuke 26
Sakakibara Tetsuji 4 Sasuke 26
Kano Eiko 3 Sasuke 26
Shane Daniels 2 Sasuke 26
Yagi Masumi 2 Sasuke 26
Mori Kohei 1 Sasuke 26
Adam Truesdell 1 Sasuke 26
NAOTO 1 Sasuke 26
Adam Laplante 1 Sasuke 26
Patrick Cusic 1 Sasuke 26
Evan Dollard 1 Sasuke 26
Harashima Masami 18 Sasuke 27
Aoki Yasuo 14 Sasuke 27
Nagasawa Hidenori 10 Sasuke 27
Kawahara Takuya 10 Sasuke 27
Nomura Masaki 10 Sasuke 27
Tajima Naoya 5 Sasuke 27
Komiya Rie 5 Sasuke 27
Travis Furlanic 3 Sasuke 27
Satomi Kōhei 3 Sasuke 27
Kadoi Satomi 3 Sasuke 27
Paul Kasemir 2 Sasuke 27
Carlos 2 Sasuke 27
Travis Rosen 1 Sasuke 27
Jacob Smith 1 Sasuke 27
Yokoyama Naoki 1 Sasuke 27
Timothy Coombs 1 Sasuke 27
Akiyama Kazuhiko 20 Sasuke 28
Kuramochi Minoru 18 Sasuke 28
Kojima Yoshio 5 Sasuke 28
Miyazawa Kazutaka 3 Sasuke 28
Fujinami Kōji 3 Sasuke 28
Shimada Hiroyo 3 Sasuke 28
Tanaka Mitsuteru 3 Sasuke 28
Mohammed Farid Isham 2 Sasuke 28
Yoshizaki Kenji 2 Sasuke 28
Sakamoto Koki 1 Sasuke 28
Isaiah How 1 Sasuke 28
Kashima Hisashi 1 Sasuke 28
Alan Zhang 1 Sasuke 28
Will Dodd 1 Sasuke 28
Joe Lobeck 1 Sasuke 28
Okuyama Yoshiyuki 10 Sasuke 29
Hashimoto Kouji 9 Sasuke 29
Washimi Yūji 9 Sasuke 29
Satō Hiromichi 9 Sasuke 29
Kawashima Takayuki 8 Sasuke 29
Tomoyuki 8 Sasuke 29
Kobayashi Masaaki 6 Sasuke 29
Toyoda Masashi 3 Sasuke 29
Murakami Akinori 3 Sasuke 29
Tatayama Masaaki 2 Sasuke 29
Inoue Hidekazu 2 Sasuke 29
Enokido Hayato 2 Sasuke 29
Hagiwara Tomoko 2 Sasuke 29
Minowaman 2 Sasuke 29
Tomino Keita 1 Sasuke 29
Nanbu Makoto 1 Sasuke 29
Yoshino Kazutaka 1 Sasuke 29
Shiratori Bunpei 12 Sasuke 30
Lee En-Chih 12 Sasuke 30
Ishikawa Terukazu 8 Sasuke 30
Yamaguchi Kōsuke 4 Sasuke 30
Gondou Hiroyuki 4 Sasuke 30
Kaneko Yousuke 3 Sasuke 30
Maeda Ryu 3 Sasuke 30
Orakio 3 Sasuke 30
Oyamada Takuma 2 Sasuke 30
Nakano Daisuke 2 Sasuke 30
Naito Daisuke 2 Sasuke 30
Morisawa Noritomo 1 Sasuke 30
Sugaya Tetsuya 1 Sasuke 30
Antonina Seleznyova 1 Sasuke 30
Ishimaru Kenjirō 16 Sasuke 31
Ijima Toyohisa 13 Sasuke 31
Okada Yuuichi 3 Sasuke 31
Someya Koki 3 Sasuke 31
Arashida Ryoichi 3 Sasuke 31
Inoue Takashi 2 Sasuke 31
Miyazaki Ryo 2 Sasuke 31
Alexander Mars 1 Sasuke 31
Kikuchi Masamitsu 1 Sasuke 31
Murofushi Yuka 1 Sasuke 31
Goto Kazunori 1 Sasuke 31
Watanabe Mika 7 Sasuke 32
Brent Steffensen 3 Sasuke 32
Kung Cheen-Howng 3 Sasuke 32
Matsubara Shinji 3 Sasuke 32
Ihara Naoki 2 Sasuke 32
Pain Dante Shonosuke 2 Sasuke 32
André Sihm 1 Sasuke 32
Nishimura Shuta 1 Sasuke 32
Kacy Catanzaro 1 Sasuke 32
Shimamura Reino 1 Sasuke 32
Mineta Grace 1 Sasuke 32
Nakayama Kinnikun 12 Sasuke 33
Asa Kazuma 8 Sasuke 33
Kishimoto Shinya 8 Sasuke 33
Liao Long Zhun 4 Sasuke 33
Ibushi Kota 3 Sasuke 33
Amano Joji 7 Sasuke 34
Anastase Ragivaru 4 Sasuke 34
Watanabe Yousuke 4 Sasuke 34
Takahashi Kenji 21 Sasuke 35
Yamamoto Hiroshige 7 Sasuke 35
Yoshinaga Katsumi 7 Sasuke 35
Takeru 6 Sasuke 35
Obata Satoshi 4 Sasuke 35
Drew Drechsel 8 Sasuke 36
Takiguchi Yuta 6 Sasuke 36
Kasuga Toshiaki 3 Sasuke 38

All items (421)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.