FANDOM


These are the competitors who decide to retire due to failure, injuries, not wanting to compete anymore, etc.

Competitor #Of Tournaments Last Tournament
Hidekazu Miyagi 1 Sasuke 1
Satō Hisaya 1 Sasuke 1
Amoto Naoto 1 Sasuke 1
Yano Shinichi 1 Sasuke 1
Ōta Yūsuke 1 Sasuke 1
Koyama Zhō 1 Sasuke 1
Wakae Kazuo 1 Sasuke 1
Okajima Kōsei 1 Sasuke 1
Motoharu Araki 1 Sasuke 1
Tanaka Tomokazu 1 Sasuke 1
Miyajima Kazuya 1 Sasuke 1
Kawashima Hiroshi 1 Sasuke 1
Iwasawa Ayako 1 Sasuke 1
Yō Takashi 2 Sasuke 2
Inoue Kiyomi 2 Sasuke 2
Ebihara Masakazu 1 Sasuke 2
Tomashima Nozuma 1 Sasuke 2
Tanigawa Yoshihide 1 Sasuke 2
Okumura Yūji 1 Sasuke 2
Kimura Kazufumi 1 Sasuke 2
James Roland Green 1 Sasuke 2
Hoshikawa Naohiro 1 Sasuke 2
Hasegawa Ken 3 Sasuke 3
Yamamoto Yoshihito 3 Sasuke 3
Sakamoto Takashi 3 Sasuke 3
Tanaka Hikaru 2 Sasuke 3
Tanabe Chie 2 Sasuke 3
Matsumoto Minoru 1 Sasuke 3
Murakawa Masanori 1 Sasuke 3
Atarashii Ichirō 4 Sasuke 4
Yamamoto Tatsuya 3 Sasuke 4
Ueda Takuyu 2 Sasuke 4
Morita Junpei 2 Sasuke 4
Kobayashi Shigenori 1 Sasuke 4
Kansake Kōichi 1 Sasuke 4
Araki Takuji 1 Sasuke 4
Eda Kazunori 1 Sasuke 4
Saeki Masahi 1 Sasuke 4
Itō Tadao 3 Sasuke 5
Kujirai Yasutoshi 3 Sasuke 5
Travis Allen Schroeder 2 Sasuke 5
Yoshizaki Hiroaki 5 Sasuke 6
Fukayama Tadanori 3 Sasuke 6
Nakamura Shigeyuki 2 Sasuke 6
Kudō Junichirō 2 Sasuke 6
Hatakeda Yoshiaki 1 Sasuke 6
Kevin Lee 1 Sasuke 6
Kishi Makoto 1 Sasuke 6
Akimoto Kōzo 3 Sasuke 7
Khalili Far Ebrahim 2 Sasuke 7
Shiratori Chikako 2 Sasuke 7
Mustafa Yemenez 1 Sasuke 7
Yanagawa Masaharu 1 Sasuke 7
Kane Kosugi 5 Sasuke 8
James Okada 3 Sasuke 8
Kuboki Hironori 3 Sasuke 8
Shoei 3 Sasuke 8
Tamada Etsuji 1 Sasuke 9
Nonaka Yoshimi 1 Sasuke 9
Shane Kosugi 7 Sasuke 9
Miura Eiichi 9 Sasuke 9
Tatsukawa Tomihiro 10 Sasuke 10
Inoue Satoru 2 Sasuke 10
Gervasio Deferr 1 Sasuke 10
Yeo Hong-Chul 3 Sasuke 11
Andreea Răducan 1 Sasuke 11
Jayawaira Umagirya Kankaanamuge Ranbindara 1 Sasuke 11
Gokū 5 Sasuke 12
Sanae Kikuta 3 Sasuke 12
Yamada Miho 1 Sasuke 12
Ken Yasuda 4 Sasuke 13
Satō Manabu 3 Sasuke 13
Kitazawa Hideyo 2 Sasuke 13
Saiki Sho 2 Sasuke 13
Shimizu Hideaki 1 Sasuke 13
Tamaki Misao 1 Sasuke 13
Igano Hibari 8 Sasuke 14
Yusa Masami 8 Sasuke 14
Mizuno Yūko 6 Sasuke 14
Koike Aoi 4 Sasuke 14
Kitaya Motoshi 3 Sasuke 14
Okamoto Sayaka 1 Sasuke 14
Asaoka Hiroyuki 10 Sasuke 15
Arai Kenichi 4 Sasuke 15
Maruyama Masato 3 Sasuke 15
Morgan Hamm 2 Sasuke 15
Arine Uge 1 Sasuke 15
Paul Hamm 3 Sasuke 16
Maruyama Yuuji 2 Sasuke 16
Marufuji Naomichi 2 Sasuke 16
Izumiyama Yūta 1 Sasuke 16
Machamacha 1 Sasuke 16
Tanahashi Hiroshi 2 Sasuke 17
Akiyama Kimihiro 2 Sasuke 17
Tomioka Hotaka 1 Sasuke 17
Charles Chen 1 Sasuke 17
Suzuki Minoru 1 Sasuke 17
Hattori Takeshi 3 Sasuke 18
Kosugi Ryūichi 1 Sasuke 18
Kojima Daisuke 1 Sasuke 18
Yamada Kōji 7 Sasuke 19
Suzuki Naohiro 2 Sasuke 19
Kadota Masayuki 2 Sasuke 19
Lance Tarvend 2 Sasuke 19
Kume Ryouta 2 Sasuke 19
Lenny Jiang 1 Sasuke 19
Tokutake Gou 1 Sasuke 19
Hata Shinya 2 Sasuke 20
Okitani Mitsuhiro 2 Sasuke 20
Osaka Takuya 1 Sasuke 20
Yudai 1 Sasuke 20
Kobayashi Shinji 10 Sasuke 21
Nakata Daisuke 9 Sasuke 21
Haryu Norio 5 Sasuke 21
Misaki Yoshihisa 5 Sasuke 21
Kamei Norihito 3 Sasuke 21
Minami Yoshihiro 2 Sasuke 21
Passion Yara 2 Sasuke 21
Henry Cejudo 1 Sasuke 21
Miyagi Takuya 1 Sasuke 21
Brian Philip Harlow 1 Sasuke 21
Tanaka Maho 1 Sasuke 21
Kevin Pereira 1 Sasuke 21
Noguchi Norihiko 5 Sasuke 22
Katayama Keitaro 5 Sasuke 22
Haga Tomoya 3 Sasuke 22
Mitsuomi Takahashi 3 Sasuke 22
Yoshikawa Yasuaki 3 Sasuke 22
Tatsumi 2 Sasuke 22
Luci Romberg 2 Sasuke 22
Nomura Hiroki 2 Sasuke 22
Shōji Tomoharu 1 Sasuke 22
Manabe Kazuhiro 1 Sasuke 22
Bobby Ologun 1 Sasuke 22
Pak Bo-Kyung 1 Sasuke 22
Yamamoto Takahiro 1 Sasuke 22
Jordan Jovtchev 7 Sasuke 23
Oya Motohide 4 Sasuke 23
Kato Masafumi 3 Sasuke 23
Kitagawa Tomoki 2 Sasuke 23
Miyashita Junichi 2 Sasuke 23
Nakamura Satoshi 1 Sasuke 23
Caine Sinclair 1 Sasuke 23
Joop Katana 1 Sasuke 23
Rick Huelga 1 Sasuke 23
Geoff Iida 1 Sasuke 23
Paul Darnell 1 Sasuke 23
Takahashi Hiromitsu 12 Sasuke 24
Ōmori Akira 9 Sasuke 24
Sudō Genki 5 Sasuke 24
Chōshū Koriki 5 Sasuke 24
Paul Anthony Terek 4 Sasuke 24
Hori 3 Sasuke 24
Nocchi 3 Sasuke 24
Yamada Sachiyo 2 Sasuke 24
Fukunishi Takashi 2 Sasuke 24
Hoshan 2 Sasuke 24
Wakabayashi Masayasu 1 Sasuke 24
Itoda Jun 1 Sasuke 24
Nakamoto Tetsuya 1 Sasuke 24
Edo Harumi 1 Sasuke 24
Levi Meeuwenberg 5 Sasuke 25
Iketani Yukio 4 Sasuke 25
Richard King 2 Sasuke 25
Dan Yōji 2 Sasuke 25
Shiromizu Takashi 2 Sasuke 25
Dandy Sakano 2 Sasuke 25
Kira Yuji 1 Sasuke 25
Sakamoto Ryoma 1 Sasuke 25
Brian Orosco 5 Sasuke 26
Miyazaki Daisuke 4 Sasuke 26
Shane Daniels 2 Sasuke 26
Adam Truesdell 1 Sasuke 26
Adam Laplante 1 Sasuke 26
Patrick Cusic 1 Sasuke 26
Evan Dollard 1 Sasuke 26
Harashima Masami 18 Sasuke 27
Aoki Yasuo 14 Sasuke 27
Nagasawa Hidenori 10 Sasuke 27
Nomura Masaki 10 Sasuke 27
Tajima Naoya 5 Sasuke 27
Travis Furlanic 3 Sasuke 27
Satomi Kōhei 3 Sasuke 27
Kadoi Satomi 3 Sasuke 27
Carlos 2 Sasuke 27
Jacob Smith 1 Sasuke 27
Timothy Coombs 1 Sasuke 27
Akiyama Kazuhiko 20 Sasuke 28
Kuramochi Minoru 18 Sasuke 28
Fujinami Kōji 3 Sasuke 28
Will Dodd 1 Sasuke 28
Okuyama Yoshiyuki 10 Sasuke 29
Hashimoto Kouji 9 Sasuke 29
Satō Hiromichi 9 Sasuke 29
Kobayashi Masaaki 6 Sasuke 29
Tatayama Masaaki 2 Sasuke 29
Enokido Hayato 2 Sasuke 29
Hagiwara Tomoko 2 Sasuke 29
Shiratori Bunpei 12 Sasuke 30
Lee En-Chih 12 Sasuke 30
Wakky 9 Sasuke 30
Ishikawa Terukazu 8 Sasuke 30
Yamaguchi Kōsuke 4 Sasuke 30
Gondou Hiroyuki 4 Sasuke 30
Oyamada Takuma 2 Sasuke 30
Nakano Daisuke 2 Sasuke 30
Naito Daisuke 2 Sasuke 30
Ishimaru Kenjirō 16 Sasuke 31
Ijima Toyohisa 12 Sasuke 31
Someya Koki 3 Sasuke 31
Nagano Makoto 26 Sasuke 32
Kacy Catanzaro 1 Sasuke 32
Asa Kazuma 8 Sasuke 33

Kishimoto Shinya

8

Sasuke 33

Takahashi Kenji 21 Sasuke 35

All items (217)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.